Първи успешен лов

Фирма „Българска ловна компания” е създадена през 2008 г. с цел организиране и провеждане на групов и индивидуален ловен туризъм и риболов. През лятото на 2010 год.,фирмата участва в проведен конкурс от Изпълнителна агенция по горите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „ЛОПОВО” на Държавното горско стопанство – гр.Сандански.