Новото поколение кафява мечка в ДДУ „Лопово“

В дивечовъден участък „Лопово“, стопанисван от Българска Ловна Компания, в началото на лятото бе заснето младото поколение кафява мечка. Сцената разкрива как мечето необезпокоявано си играе на съоръженията в близост до дивечовата нива под зоркия поглед на майка му, която също бе „уловена“ от инсталираните на територията на участъка модерни фотокапани.