ЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПИРИН

Уважаеми колеги,

Българска Ловна Компания, в качеството си на съучредител,
има удоволствието да Ви представи Ловно Сдружение “Пирин”!

Сдружението обединява арендатори, стопанисващи държавни ловни райони.
Предмет на дейността му е: устойчивото стопанисване –  възпроизводството и опазването на дивеча и рибата, съхраняване на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, развитие на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело, защита интересите на членовете и човешките права в гражданското общество, организиране на ловен и риболовен туризъм, съдейстие за осъществяване на националната политика в природозащитното дело, ловното и рибното стопанство и спорт на регионално ниво.

Заедно ще отстояваме тези ценности и заедно ще работим за устойчивото опазване на националното ни богатство – нашата природа!

Подкрепете ни във Facebook: “Ловно сдружение Пирин”!

За контакт:
Град Сандански 2800
Ул. „Младост” 12
E-mail: ls_pirin@abv.bg
Тел. 0898700192
Председател на УС: Андон Червеков