От картата се вижда разположението на двата взаимодопълващи се ловни участъка, които БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ стопанисва и разработва – „Лопово” и „Студена вода” – с приблизителна обща площ от 2500 хектара, участъците са разположен над културно-историческите селища гр. Мелник и с. Рожен и достигат до Националния парк “Пирин” на север и уникалната за страната ни природна забележителност “Мелнишките пирамиди” – на юг.

На тази територия съсредоточаваме усилията си в стопанисването на дивеча като създаваме благоприятни условия за формиране, развитие и поддържане на здрави и жизнени налични видове дивеч – дива свиня и сърна, при оптимална гъстота, възрастова структура, подобряване условията за ловен туризъм, наблюдение, селекция и превръщане на подборния отстрел в основен метод за ползване на едрия дивеч, с цел достигане критериите на съвременната ловностопанска наука и опазване на околната среда. БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ успешно изпълнява бизнес програмата за стопанисване на дивеча и изграждане на биотехнически съоръжения.

 

 

“ЛОПОВО” – разполагащият се на площ от 1000 хектара дивечовъден участък на Държавното горско стопанство – гр.Сандански е първият участък, който фирмата стопанисва. Устойчиво разработваме участъка от 2010г. и днес той е известен с благоприятните си условия за лов, включващи доказани през годините възможности за отстрел на дива свиня, сръндак, вълк, глухар, заек, яребица и планински кеклик.

 

В стремежа си към развитие, в началото на 2014 г. фирмата спечели конкурс и взе под аренда за срок от15 години дивечовъдния участък „СТУДЕНА ВОДА”. Участъкът, находящ се в държавното горско стопанство „Катунци” и непосредствена близост до дивечовъден участък „Лопово”, разви територията на БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ до общо 2500 хектара.

„Студена вода” е сред тези места в България, в които бил ли си веднъж, не можеш да забравиш!

Разположено е в южната страна на Пирин, с ловна площ от 1500 хектара, на север граничи с Национален парк “Пирин”, а на юг – с “Мелнишките пирамиди” – една от най-интересните природни забележителности в страната. Ловният участък непрекъснато се развива по отношение на изграждането на хранилки, открити и закрити чакала и е изключително благоприятен за лов на трофейни експонати дива свиня, сърна и хищници. Надморската височина започва от 950м. и стига до 1990 м. Спокойствието и девствената природа пазят естествените местообитания на кафявата мечка, дивата свиня, вълка, глухара и сърната.