Фирма „БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ” е създадена през 2008 г. с цел организиране и провеждане на групов и индивидуален ловен туризъм и риболов и визията, да бъде най-модерното ловно стопанство на територията на България. В своята цялост ловното стопанство включва два взаимодопълващи се ловни участъка – „Лопово” и „Студена вода”.

 

През лятото на 2010г. фирмата участва в проведен конкурс от Изпълнителна агенция по горите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в разполагащия се на площ от 1000 хектара дивечовъден участък „Лопово” на Държавното горско стопанство – гр.Сандански. „Българска ловна компания” беше класирана на първо място и на 28.09.2010г. беше подписан договор между дружеството и агенцията за срок от 15 години. Възможностите за лов в участъка включват дива свиня, сръндак, вълк, глухар, заек, яребица и планински кеклик.

В стремежа си към развитие, в началото на 2014 г. „Българска ловна компания” спечели конкурс и взе под аренда за 15 години и дивечовъдния участък „Студена вода” находящ се в държавното горско стопанство „Катунци” – в непосредствена близост до дивечовъден участък „Лопово”, като така общо територията се разви до 2500 хектара. Ловният участък непрекъснато се развива по отношение на изграждането на хранилки, открити и закрити чакала и е изключително благоприятен за лов на трофейни експонати дива свиня, сърна и хищници.

С много желание и отдаденост сформирахме екип от професионалисти в областта на ловноустройствената дейнност, който още през първата година на работа успешно изгради множество дивечови ниви и биотехнически съоръжения, вкл. високи закрити чакала, хранилка-ясла, сенова хранилка, хранилища за дива свиня, кошове за концентриран фураж, солища за едър дивеч и др. и започна системното подхранване на дивеча с концентриран фураж и каменна сол.

Нашият екип Ви кани да откриете неповторимата тръпка от лова в недокоснатата природа на Пиринския регион и да се насладите на спокойствието и комфорта, които БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ може да Ви осигури!