Захранване на дивеча

Фирмата изпълнява бизнес програмата за стопанисване на дивеча и изграждане на биотехнически съоръжения. В едно от най-посещаваните от дивеча места изградихме хранилки, необходими през суровите зимни месеци. От есента на 2010 г. започна захранването на дивеча с царевица, ябълки и други храни, което доведе до примамването на редица трофейни експонати в ловището.