Дивечови ниви

Дивечовъдният участък „Лопово” е с приблизителна площ от 1000 ха., разположен над културно-историческите селища гр.Мелник и с.Рожен и достигащ до Националния парк Пирин на север. Горди сме да споделим, че от началото на 2014 г. „Българска ловна компания” спечели конкурс и взе под аренда за 15 години и дивечовъден участък „Студена вода” находящ се в държавното горско стопанство „Катунци” и находящ се непосредствено до дивечовъден участък „ЛОПОВО”, като така общо територията се разшири до 2500 хектара. На тази територия ще съсредоточим усилията си в стопанисването на дивеча като създадем благоприятни условия за формиране, развитие и поддържане на здрави и жизнени налични видове дивеч.