Българска Ловна Компания завършва изграждането на нови биотехнически съоръжения

Българска Ловна Компания скоро ще завърши изграждането на две нови чакала, разположени на дивечови ниви в сърцето на обитаваните от дивата свиня и сърната територии!

След дълги наблюдения с модерни инфрачервени фотокапани и опитни следотърсачи, идентифицирахме идеалните местоположения за предвидените нови съоръжения, чието изграждане тече в момента. Наблюдават се висока концентрация на трофейни екземпляри дива свиня, сърна и хищници!

НОВИТЕ ЧАКАЛА ЩЕ БЪДАТ ПУСНАТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА СТАРТА НА ЛОВЕН СЕЗОН 2016 ЗА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ.