БЛК инсталира система за слънчево електроподаване на биотехническите съоръжения за захранване на дивеча

Българска Ловна Компания изгради независима система за слънчево електроподаване на биотехническите съоръжения за захранване на дивеча.
С въвеждането на системата дивечът ще бъде захранван автономно през цялата година, което от своя страна ще доведе до още по-висока концентрация на животни в районите на дивечовите ниви.
Наслука, колеги!